• Laatst bijgewerkt 12-10-2021

ANBI
beam

De Stichting RegimentsCollectie Technische Troepen (SRCTT) staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift of donatie aan de stichting in de belastingaangifte van het betreffende jaar aftrekbaar is.

Het is een wettelijke verplichting om diverse gegevens m.b.t. de Stichting (SRCTT) op deze internetsite openbaar te maken. Hieronder vindt u de betreffende informatie.

Naam: Stichting RegimentsCollectie Technische Troepen
Fiscaalnummer: 8042.12.004
Overige informatie contactgegevens, bestuur, doelstelling, activiteiten en de financiele verantwoording vindt u op diverse pagina's van deze website maar zeker ook in onze Jaarverslagen.
Los hiervan vindt u hier de jaarrekening van 2016 en de begroting van 2017