• Laatst bijgewerkt 25-04-2024

Rondgang door het museum
beam

In 1970 werd een begin gemaakt met het verzamelen en restaureren van historisch materieel en voorwerpen van de Technische Dienst. Op 3 december 1975 werd te Utrecht de Stichting Geschiedkundige Verzameling Technische Dienst opgericht met een bescheiden verzameling documenten, foto`s en boekwerken. De stichting kreeg onderdak in een voormalige snackbar op de Kromhoutkazerne waar het vet nog aan de muur kleefde, welke werd omgedoopt tot "museumgebouw" . Op deze kazerne bevond zich het opleidingscentrum van de Technische Dienst. De commandanten van deze eenheid vervulden, wanneer het een TD-officier betrof, ook de functie van Commandant Regiment Technische Troepen. Tot de taak van de regimentscommandant behoorde vanaf 1976 het instandhouden van de tradities van het regiment. Tot maart 1970 werd dit uitgevoerd door de personeelssectie van de toen opgeheven Inspectie van de technische Dienst in `s-Gravenhage. Het voordeel van de overdracht van deze (mooie) taak was dat de individuele TD`er mee kon werken aan de traditiebewaring van het regiment. Het stimuleren tot het aanhouden van deze regimentscollectie maakte deel uit van het opleidingsprogramma op toenmalige OCTD.
Door reorganisaties en overdracht van gebouwen was de collectie sinds 1997 opgeslagen op de Kromhoutkazerne in Utrecht, in het Kamp Nieuw Milligen, bij de Afdeling beproevingen KKW/MUN en op de Soldaat Ketting Olivierkazerne in Soesterberg. Daarbij was een belangrijk deel van de collectie, vooral grote en voertuigen, tentoongesteld en opgeslagen in het Kamp Nieuw Milligen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers is de collectie tussen 2001 en 2004 merendeels verplaatst naar Soesterberg. Op 9 september 2004 werd het museum in de huidige staat geopend in gebouw V 15 van Kamp Soesterberg.
Met ingang van 26 september 2007 is de toegang naar de Logistieke Musea van TD, B&T en MA mogelijk door een eigen ingang vanaf het Zeisterspoor (oude ingang 573 Verzamelplaats). Hiervoor hoeft U dan geen toegangsbewijs meer bij de wacht af te halen.
Onze RTT collectie is vrij toegankelijk op maandag, woensdag en vrijdag van 09.15 tot 12.15 en van 13.00 tot 15.30. Tussen 12.15 en 13.00 is een pauze van 3 kwartier voor de lunch.
De B&T verzameling in V20 is gedurende dezelfde tijden eveneens vrij toegankelijk op maandag en woensdag en de verzameling van de Militaire Administratie is op afspraak te bezichtigen ook in V20.
Om u een indruk te geven wat en hoe e.e.a. tot dusver is gerealiseerd, geven wij hieronder een beknopte "schriftelijke" rondgang door het museum:

 1. Ontvangst
  U wordt ontvangen in de rustzaal met koffie en een leestafel. De daarop aangebrachte documentatie is gratis. Studie in boeken uit de bibliotheek is daar mogelijk. De winkel staat ter beschikking om een keuze uit te maken;
 2. Johan Frans Ketting Olivier
  In de gang, die toegang geeft tot het museum, treft u een vitrine gewijd aan soldaat Ridder MWO 4e Klasse, Johan Frans Ketting Olivier;
 3. Oprichting Technische Dienst
  Bij binnenkomst in het museum vindt u o.a. een fotocollage over het ontstaan van de TD en de oorsprong: de Britse Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME);
 4. Verbondenheid Koninklijk Huis
  De verbondenheid wordt weergegeven door diverse statieportretten en foto's van bezoeken aan TD-eenheden;
 5. Uitmonsteringen
  Op verschillende plaatsen in het museum treft U uniformen aan uit verschillende tijdperken en operationele missies welke tonen hoe de TD-er toen zijn dienst uitvoerde;
 6. Voorgeschiedenis
  De techniek was voor de oprichting van de TD ook belangrijk in het leger, U treft hiervan enkele voorbeelden aan. Ook kunt u zien hoe soldaten eind jaren "40 waren gelegerd;
 7. Optreden in voormalig Nederlands Indië (Zaal 1)
  Het optreden in het voormalig Nederlands Indië was ook voor de TD een vuurproef. Vanaf november 1945 tot maart 1951 was de Leger Technische Dienst (LTD) daar actief. U treft een kort overzicht aan met vitrines, een fotocollage en een overzichtskaart met daarop aangegeven de diverse werklocaties.
  In zaal 4 en 5 krijgt U een totaal overzicht per hoofdwerkplaats van de LTD;
 8. Materieel
  Op diverse plaatsen in het museum ziet u complete uitrustingstukken of delen daarvan, aangevuld met veel fotomateriaal, die ofwel behoorden tot de uitrusting van de TD of tonen wat er hersteld moest worden;
 9. Munitietechniek, Munitiebevoorrading en EODD
  Nieuw is de "Diesel NEKAF" die werd gebruikt bij het vervoer van ontploffingsgevaarlijke stoffen op het terrein cplx Hembrug/Eurometaal.
  Daar de EOD een eigen verzameling heeft, is er voor dit onderwerp een kleine aparte hoek ingericht. De verzameling van de SGVEOD is met ingang van 2012 met de eenheid naar de nieuwe sergeantmajoor Scheickkazerne in Soesterberg verhuisd en is dan daar op afspraak te bezichtigen;
 10. Tamboerkorps Technische Dienst
  Beginjaren "60 beschikte het regiment over een eigen tamboerkorps. Foto's, uniformen en instrumenten zijn de stille getuigen. De Groningse studenten weerbaarheid heeft onze uniformen na het opheffen van het tamboerkorps gekregen;
 11. Suriname
  Een bescheiden begin is gemaakt om van het TD-optreden in Suriname met foto`s en materiaal een beeld van de toestand tot 1975 weer te geven. Helaas is er niet veel van bewaard. Foto`s en materiaal zijn dringend nodig. Weet U ergens wat te halen informeer ons dan a.u.b.;
 12. Opleidingen
  In dit deel vindt u veel foto's en documenten over opleidingen aan OCTD/STD;
 13. Uitzendingen
  Door middel van foto's en ander materiaal wordt aandacht besteed aan de diverse uitzendingen. In de toekomst wordt dit onderwerp uitgebreid en uitgebeeld in zaal 5;
 14. Brigadeherstelcompagnie anno 1975
  In zaal 2 en 3 is de organisatie en taakuitvoering van een brigadeherstelcompagnie anno 1975 weergegeven;
 15. Onderdeelsemblemen
  Er een grote collectie onderdeelshawls, borstzakemblemen, schildjes en onderdeelsborden, o.m van niet meer bestaande eenheden;
 16. Belangrijke TD-onderdelen
  In zaal 4/5 is een start gemaakt met weergave van de belangrijke TD-onderdelen vanaf 1945 die de traditie voortzetten van de TD eenheden uit de periode 1951-2011. Zoveel mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van uniek materaal en foto's waaraan de eenheid specifiek te herkennen was/is. De indeling van de Leger Technische Dienst uit Indië is klaar, de OCTD is ingericht, de beschrijvingen volgen en tenslotte volgen de huidige TD-eenheden die de tradities van de opgeheven eenheden voortzetten. Vanwege de reorganisatie die met ingang van mei 2011 is aangekondigd wordt deze hoek opnieuw ingericht;
 17. Bibliotheek
  Het museum beschikt over een uitgebreide bibliotheek, waarin u naast technische documentatie ook boeken en tijdschriften aantreft over militaire zaken. Er zijn reeds meer dan 18.600 boeken geregistreerd. Er moeten er nog ca 3000 volgen die reeds aanwezig zijn;
 18. Boekrestauratie
  In de bibliotheekzaal treft U een boekbinderij en boekrestauratieafdeling aan;
 19. Bijzondere uitrustingsstukken
  In de bijgebouwen V16 en O11 staan veel voertuigen die in de verzameling opgenomen zijn. Zeer bijzonder is de YPX SP Test Bed met 2 tradostellen, de Brandweerauto van 569 uit Dongen en een takelwagen type Ward-le-France. Sinds 2011 staat ook de door de voormalige 102 Herstelwerkplaats uit Wezep gerestaureerde Sherman weer te pronken in de verzameling samen met de unieke Centurion ARV;
 20. Wielvoertuigen
  Te completeren of op te knappen wielvoertuigen staan nog in de restauratiewerkplaats in Nieuw Milligen. In 2012 worden 2 voertuigen terug verwacht nl een GMC toolset en een YA-314 gemodificeerd met een YA-324 toolset opbouw;
 21. Registratie museumartikelen
  In de bestuurskamer vindt de registratie van alle museumartikelen en museum activiteiten plaats. Tevens is daar de registratie en documentatie van alle omgekomen TD`ers die vermeld staan op het RTT-monument op de Du Moulinkazerne. Van allen zijn staten van dienst en overige beschikkingen aanwezig (ca 2000 blzn). Nog steeds worden er gegevens bij gevonden. Kopieën zijn voor nabestaanden beschikbaar;
 22. Terug in de ontvangstzaal
  Bij terugkeer in de ontvangstzaal kunt U genieten van een gratis kop koffie, thee of chocolademelk en een blik werpen in de museumwinkel waar vast iets van U gading aanwezig is. U kunt het ook bestellen (zie Winkel)
Graag tot ziens in ons (en Uw!) museum.